เครื่องชาร์จรถ EV ที่มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศ

แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบชาร์จไฟได้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และได้รับความไว้วางใจให้ขับเคลื่อนยานยนต์ยุคแรกๆ อันที่จริง โมเดลไฟฟ้าเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นยานยนต์ส่วนใหญ่ในยุคแรกๆ เครื่องชาร์จรถ EVและได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองต่างๆ เนื่องจากไม่มีไอเสียที่มีควัน ในที่สุด ความก้าวหน้าในเครื่องยนต์สันดาปภายในส่งผลให้ตลาดรถยนต์ค่อยๆ เข้าครอบงำโดยรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเริ่มตั้งแต่วิกฤต

น้ำมันเครื่องชาร์จรถ EVเริ่มตระหนักถึงประสิทธิภาพของยานพาหนะและค่าขนส่งมากขึ้น เครื่องชาร์จรถ EVความผันผวนของราคาเริ่มต้นนี้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนจากรถมัสเซิลคลาสสิกของอเมริกาในอดีตมาเป็นรถยนต์ขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพในเยอรมนีและญี่ปุ่น เครื่องชาร์จรถ EVสิ่งนี้แสดงถึงการระเบิดครั้งสำคัญครั้งแรกในการผลิตรถยนต์ของอเมริกาและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีที่ผู้คนมองผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน

ขับขี่ต้องใช้ไฟฟ้าเทียบเท่าปั๊มน้ำมันเพื่อขับทางไกลเพื่อทำงานหรือเดินทาง

ในตอนแรก จุดเน้นอยู่ที่การบรรลุการประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุดเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชาวอเมริกันเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีต่อโลกมากขึ้น เครื่องชาร์จรถ EVการรวมกันของความกังวลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การพัฒนายานพาหนะพลังงานทางเลือกเช่นรถยนต์ไฟฟ้า เครื่องชาร์จรถ EVพลังงานทางเลือกจึงถูกระงับชั่วคราวอีกครั้ง ทศวรรษ 1990 เริ่มต้นการฟื้นตัวอย่างแท้จริงในการวิจัยด้านพลังงานทดแทนหรือยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ความพยายามครั้งแรกที่ได้รับความนิยมคือรถยนต์ไฮบริดซึ่งใช้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบดั้งเดิม

และแบตเตอรี่สำรองแบบขยายอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างรถยนต์พลังงานทดแทนที่น่าดึงดูดคือการบรรลุความเร็วและความสามารถระยะไกลที่เทียบได้กับเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องชาร์จรถ EVอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือการสร้างเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อที่จะแข่งขันกับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิม เครื่องชาร์จรถ EVเหล่านี้จำเป็นต้องสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วสำหรับการขับขี่ทางไกล ผู้ขับขี่ต้องใช้ไฟฟ้าเทียบเท่าปั๊มน้ำมันเพื่อขับทางไกลเพื่อทำงานหรือเดินทาง ดังนั้นผู้บริโภคจึงลังเลที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดจนกว่าจะมีการสร้างเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็ว

เนื่องจากตอนนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของกำลังเครื่องยนต์และสมรรถนะที่ขัดขวาง

ด้วยการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศ เครื่องชาร์จรถ EVการต่อต้านมลภาวะ และสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มว่ารถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันจะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปผ่านนวัตกรรมด้านแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบันมีโมเดลต่างๆ ที่กำลังพัฒนาเพื่อให้ใช้ไบโอดีเซลหมด เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EVซึ่งทำมาจากน้ำมันปรุงอาหารที่รีไซเคิลแล้ว ต้นแบบอื่นๆ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือถังอัดอากาศหมด อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดแสดง

ให้เห็นถึงความหวังสูงสุด เนื่องจากตอนนี้ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของกำลังเครื่องยนต์และสมรรถนะที่ขัดขวางตลาดอย่างมาก ด้วยแรงจูงใจจากรัฐบาลที่มีอยู่ในขณะนี้ในหลายรัฐและในระดับรัฐบาลกลางเครื่องชาร์จรถ EV มีแนวโน้มว่าสถานีชาร์จจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปทั่วประเทศ ยานพาหนะใหม่เหล่านี้อยู่ที่นี่แล้ว และในขณะที่โลกของเราเริ่มมีน้ำมันที่เราต้องการน้อยลง พวกเขาพร้อมที่จะกลายเป็นรูปแบบการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างรวดเร็ว