vacuum pump ขนาดใหญ่ที่มีไว้สำหรับสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง

ปั๊มสุญญากาศใช้เพื่อสูบก๊าซออกจากพื้นที่โดยปล่อยให้เป็นสุญญากาศบางส่วน vacuum pump ถูกคิดค้นโดยชาวเยอรมันการไหลของการกำจัดอากาศ ปริมาณการผลิตสุญญากาศ vacuum pump และกำลังที่จำเป็นในการผลิตสุญญากาศเป็นปัจจัยหลักในการเลือกปั๊มสุญญากาศโดยเฉพาะ ผู้ผลิตจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของอัตราการไหล การวัดมาตรฐานมีไว้เพื่อวัดปริมาณสูญญากาศที่ปั๊มผลิต นี่เรียกว่า mmHg

หรือ HG สูญญากาศที่ต่ำกว่าจะให้ปั๊มที่มีการไหลสูงและสูญญากาศที่สูงขึ้นจะให้ปั๊มที่มีการไหลต่ำปั๊มสุญญากาศมีความต้องการพลังงานที่ต่ำกว่าเครื่องอัดอากาศมาก vacuum pump ขนาดใหญ่มีไว้สำหรับสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปั๊มขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูง ความยากลำบากเพียงอย่างเดียว vacuum pump คือพวกเขาร้อนเกินไปหากใช้อย่างต่อเนื่อง ใช้กลไกเดียวหรือหลายชุดหรือกลไกคู่ขนานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูด การใช้งานด้านอวกาศ

ตามข้อกำหนดเฉพาะมีปั๊มสุญญากาศหลายประเภทให้เลือก เช่น ไดอะแฟรม ลูกสูบแบบโยก ลูกสูบแบบลูกสูบ แหวนของเหลว สกรูโรตารี่ ใบพัดโรตารี่ vacuum pump และโรเตอร์แบบห้อยเป็นตุ้ม ลูกสูบแบบลูกสูบ ไดอะแฟรม vacuum pump ลูกสูบแบบโยก และปั๊มใบพัดแบบหมุนสามารถมีปรอทสูงถึง 29 ระดับ vacuum pump นอกจากนี้ยังใช้ปั๊มลูกสูบที่ปิดผนึกด้วยยางและพลาสติก ปั๊มสุญญากาศร่วม และปั๊มสโครลกระบวนการทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์จำนวนมากต้องการการใช้งานปั๊มสุญญากาศ เช่น สำหรับการผลิตหลอดไฟฟ้า หลอดสุญญากาศ กระบวนการเซมิคอนดักเตอร์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน vacuum pump และกระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูด การใช้งานด้านอวกาศรวมถึงการใช้แหล่งสุญญากาศเพื่อจ่ายพลังงานให้กับไจโรสโคปในเครื่องมือการบินต่างๆ vacuum pump ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องอย่างสมบูรณ์ จะใช้เครื่องมือพิเศษในแผงหน้าปัดที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งสุญญากาศ vacuum pump คุณสมบัติมาตรฐาน ได้แก่ การปิดมอเตอร์ไฟฟ้าสุญญากาศสูง ปั๊มแรงดันสูงแบบคลัตช์ การควบคุมปืนไก ปั๊มน้ำเสียอัตโนมัติ

สำหรับสุญญากาศสูง คุณสามารถหาปั๊มถ่ายเทโมเมนตัมซึ่งใช้ร่วมกับปั๊มดิส

การปิดน้ำต่ำ วาล์วระบายความดัน ตัวกรองถุงเก็บขยะ ปุ่มหยุดฉุกเฉิน เมตรชั่วโมงและการรับประกันหนึ่งปีมีระบบขั้นตอนเดียวที่ล้างด้วยแรงดัน ล้าง และนำของเสียกลับคืนมาเพื่อการบำบัดที่เหมาะสม ระบบทำความสะอาดและจับภาพนั้นดีสำหรับงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงและมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด vacuum pump system คือปั๊มดิสเพลสเมนต์เชิงบวก vacuum pump ถือว่ามีประสิทธิภาพในความต้องการสูญญากาศต่ำ

สำหรับสุญญากาศสูง คุณสามารถหาปั๊มถ่ายเทโมเมนตัม vacuum pump ซึ่งใช้ร่วมกับปั๊มดิสเพลสเมนต์เชิงบวกได้ การรวมนี้มีขึ้นเพื่อดูดสุญญากาศในภาชนะก่อนที่จะทำสุญญากาศได้สูงปั๊มสุญญากาศมักใช้ในหลายกระบวนการ เช่น การขับรถบิน การแปรรูปพลาสติก การผลิตหลอดสุญญากาศ หลอดไฟฟ้า vacuum pump และ CRT กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หัตถการทางการแพทย์ การประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์ การวิเคราะห์ของเหลว